Regulamin

Regulamin serwisu

Poniższe postanowienia oraz Warunki Użytkowania stanowią Regulamin (zwany dalej Regulamin), o którym mowa w przepisach art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144, poz. 1204 z pózn. zm.).
Poniższe postanowienia obowiązują na stronie serwisu.

§I. Postanowienia ogólne

1. Rejestracja Konta oznacza akceptację Regulaminu oraz Warunków Użytkowania.
2. Każdy Użytkownik ma obowiązek zachować swoje dane logowania tylko dla siebie.
3. Regulamin w każdej chwili może ulec zmianie, do każdej zmiany zostanie dodana adnotacja.
4. Właściciel Serwisu ma obowiązek informować Użytkownika o ewentualnych zmianach w Regulaminie lub Warunkach Użytkowania za pomocą wpisu na Stronie.
5. Właścicielem Serwisu jest Arkadiusz Chojecki zamieszkały w Otwocku na ul. Sportowej 11
6.Dostawcą płatności internetowych jest RPDP Robert Paszkowski posiadający siedzibę w Warszawie 02-143, ul. Żwirki i Wigury 3/10. NIP 118-210-51-20. Jeśli nie otrzymałeś kodu zwrotnego skontaktuj się z naszym działem pomocy technicznej https://microsms.pl/customer/complaint/ w przypadku problemów z produktem bądź błędnym działaniem kodu zwrotnego należy skontaktowac się ze Sprzedającym pod adresem email [email protected]

§II. Postanowienia - Administrator

1. Administrator to inaczej Właściciel Serwisu.
2. Administrator ma prawo zablokować konto Użytkownika bez podawania przyczyny.
3. Administrator ma prawo całkowicie usunąć z Serwisu, Użytkownika który w jakikolwiek sposób działa na jego szkodę.
4. Administrator ma obowiązek zablokować Konto Użytkownika, który nie przestrzega zasad zawartych w Regulaminie lub Warunków Użytkowania.
5. Administrator nie pobiera żadnych opłat za użytkowanie Serwisu.
6. Administrator ma prawo do wyłączenia, a co za tym idzie zakończenia dostarczanych usług w postaci Serwisu.
7. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treści zamieszczane na Serwisie przez Użytkowników, oraz reklam w postaci banneru dodawanych na stronę.

 

§III. Postanowienia - Użytkownik

1. Użytkownik zakładający Konto na Stronie, ponosi pełną odpowiedzialność za to co dzieje się na założonym koncie.
2. Właścicielem Konta Użytkownika jest tylko i wyłącznie osoba posiadająca dostęp do poczty adresu e-mail podanego przy procesie Rejestracji.
3. Użytkownik ma obowiązek bezwzględnie egzekwować postanowienia Regulaminu oraz Warunki Użytkowania. Nieznajomość Regulaminu nie zwalnia z przestrzegania jego zasad.
4. Użytkownik jest zobowiązany stosować się do poleceń Administracji.
5. Nazwa użytkownika powinna przestrzegać zasad netykiety. Nie może naruszać jakichkolwiek praw innych osób oraz Użytkowników. Musi przestrzegać wszelkich norm i powszechnie akceptowanych obyczajów.
6. Użytkownik Rejestrując Konto ma obowiązek podać prawdziwe dane (adres e-mail). Administrator może zweryfikować dane Użytkownika.
7. Użytkownik ma obowiązek informować Administratora o wszelkich błędach.
8. Użytkownik ma obowiązek w jak najkrótszym czasie odpowiedzieć na każdą wiadomość otrzymaną od Administratora.
9. Użytkownik ma zakaz udostępniania na Stronie, treści które w jakikolwiek sposób naruszają prawo oraz treści objętych prawami autorskimi.
10. Użytkownik jest zobowiązany stosować się do zasad netykiety oraz powstrzymywać się od pogwałcenia dobrych obyczajów.
11. Użytkownik ma obowiązek zawsze dbać o stosowne słownictwo.
12. Użytkownik w rozmowie z Administratorem ma bezwzględny obowiązek zachować kulturę.
13. Użytkownik ma obowiązek dopilnować aby jego dane logowania były bezpieczene. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za włamanie na Konto oraz jego skutki.
14. Użytkownik może poprosić Administratora o usunięcie Konta Użytkownika.

 

§IV. Kary i ograniczenia

1. Administrator może czasowo lub permanentnie zablokować:
- Konto Użytkownika,
- Możliwość wykupienia usług,
- Możliwość dodawania komentarza,
- Możliwość rejestracji nowego konta.
2. Osobą decydującą o długości kary, jest Administrator, który nałożył karę lub ograniczenie.

§V. Odwoływanie się od kary

1. Każdy Użytkownik może odwołać się od Blokady Konta.
2. Użytkownik może odwołać się od Blokady Konta maksymalnie w ciągu siedmiu dni roboczych od chwili nałożenia jej przez Administratora.
3. Użytkownik w celu odwołania się od Blokady Konta ma obowiązek napisać pisemne odwołanie na: [email protected]
4. Odwołanie rozpatruje Administrator, który nałożył karę. Nie ma obowiązku tego robić inny członek Administracji.

 

§VI. Warunki Użytkowania

1. Zabrania się obrażania innych Użytkowników.
2. Zabrania się upubliczniania oraz udostępniania w jakiejkolwiek formie danych osobowych Użytkowników oraz innych osób.
3. Zabrania się publikowanie treści demoralizujących dzieci i młodzież.
4. Zabrania się publikowania treści nawołujących do przemocy oraz nienawiści, gróźb pod adresem innych użytkowników lub naruszających dobre imię innych Użytkowników oraz Administracji.
5. Zabrania się szeroko rozumianego podszywania się pod Administratora.
6. Zabrania się pomawiania osób, zawrówno Użytkowników jak i Administracji.
7. Zabrania się stosowania nazw o charakterze obscenicznym, wulgarnym, dyskryminujących z jakiegokolwiek powodu, naruszających w jakikolwiek sposób godność osób trzecich.
8. Zabrania się wykorzystywania witryn, stron oraz oprogramowania, które w jakikolwiek sposób umożliwia przechwytywanie danych Użytkownika.

 

§VII. Postanowienia - Sklep

1. W sklepie można wybrać reklamę serwera.Tokeny które nabywa się za prawdziwe pieniądze i waluty.
2. Użytkownik nie ma obowiązku kupna jakichkolwiek usług na stronie.
3. Użytkownik korzystając ze sklepu przekazuje dobrowolną dotacje na rzecz utrzymania Serwisu.
4. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie problemy z zakupem Smoczych Monet.
5. Administrator informuje iż w przypadku zamknięcia Serwisu, nie jest zobowiązany dokonywać jakichkolwiek zwrotów kosztów poniesionych przez Użytkownika.
6. W sklepie można doładować konto wirtualną gotówką (Tokenami) które możemy zdobyć tylko wysyłając sms lub wykonując przelew i doładowywując konto na stronie.
7. Tokeny możemy wymieniać na reklamę serwera, bannera. Nie ma możliwości zamiany tokenów na PLN.
8. Kupujący zgadza się na uzyskanie dostępu do produktu cyfrowego już teraz oraz jest świadomy, że natychmiastowe skorzystanie z produktu oznacza utratę prawa do odstąpienia od umowy ze Sprzedającym oraz z jego Dostawcą.
9. Tokeny -to waluta, którą możesz wymienić na promocję swojego serwera.